skip to Main Content
Kam Reikalingas Statybos Techninis Prižiūrėtojas?

Kam reikalingas Statybos Techninis Prižiūrėtojas?

Statybos Inspekcija (VTPSI) Statybos Techninio prižiūrėtojo reikalingumą traktuoja taip:

Statybos techninės priežiūros naudos, statant ypatingus statinius ar modernizuojant pastatus, įrodinėti jau nereikia. Tačiau dažnas mažesnių pastatų statytojas įpareigojimą organizuoti statybos techninę priežiūrą vis dar laiko formaliu. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) pareigūnai pastebi, kad nedidelės statybos įmonės ar savo reikmėms pastatus statantys gyventojai techninio prižiūrėtojo samdymą sieja tik su papildomomis išlaidomis. Nesistengiantys turėti kvalifikuotą specialistą statybai prižiūrėti ir mokantys tik už parašą privalomuose statybos dokumentuose, statytojai iš tikrųjų veltui švaisto lėšas, įskaitant ir vėliau reikalingas brokui šalinti.

Statinio statybos techninė priežiūra yra privaloma, išskyrus nesudėtingų statinių statybą ir statinių paprastąjį remontą. Statytojo (užsakovo) nustatyta tvarka paskirtas (pasamdytas) statybos techninis prižiūrėtojas turi ne tik daug pareigų, jam suteikta ir nemažai teisių. Būdamas statybos inžinierius jis privalo tikrinti, kad statyba būtų vykdoma pagal statinio projektą ir kokybiškai. Dėl to techniniam prižiūrėtojui pavesta kontroliuoti statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybę ir neleisti jų naudoti, jeigu jie neatitinka statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų. Taip pat jis privalo tikrinti atliktų statybos darbų kokybę ir mastą, informuoti statytoją (užsakovą) apie darbus, kurie neatitinka statinio normatyvinės kokybės reikalavimų.

Statytojo interesams atstovaujantis statinio statybos techninis prižiūrėtojas turi teisę reikalauti, kad rangovas pašalintų statinio projekto, darbų kokybės pažeidimus. Jei šis nevykdo reikalavimų, techninės priežiūros specialistas privalo apie tai pranešti VTPSI ir pareikalauti sustabdyti statybos darbus. O jeigu statinys ar statinio statybos darbai kelia pavojų žmonėms ir aplinkai, prižiūrėtojas gali pats sustabdyti statybą ir kreiptis į VTPSI, kad ši priimtų sprendimą, patvirtinantį ar atšaukiantį jo reikalavimą.

Statinio statybos techninio prižiūrėtojo skyrimo (samdymo) ir techninės priežiūros atlikimo tvarką nustato statybos techninis reglamentas STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“. Statytojas (užsakovas), pasirinkęs kvalifikuotą techninį prižiūrėtoją ir paskyrimo (pasamdymo) dokumentu detalizavęs jo pareigas ir atsakomybę, pats galėtų nesirūpinti statinio kokybe ir išvengti papildomų išlaidų taisant statybos defektus. Neypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovu gali būti statybos inžinieriaus aukštojo mokslo diplomą ir 3 metų profesinę patirtį turintis asmuo. Ypatingo statinio statybos atveju reikalavimai aukštesni – visi statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovai turi būti nustatyta tvarka atestuoti, jų sąrašą galima rasti Statybos produkcijos sertifikavimo centro interneto svetainėje www.spsc.ltesančiuose registruose.

Už Statybos įstatyme ir minėtame reglamente nurodytų pareigų nevykdymą ar nepatenkinamą vykdymą techninis prižiūrėtojas atsako Civilinio ir Administracinių teisės pažeidimų kodeksų nustatyta tvarka. Kaip ir statinio projektuotojas ar rangovas, taip ir statybos techninis prižiūrėtojas atsakingas už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus. Dėl to taip pat privalomas šio specialisto civilinės atsakomybės draudimas. Pagal statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą draudikas atlygina statytojui (užsakovui) ir tretiesiems asmenims draudėjo padarytą žalą.

Viktoras Viršilas – Statybos techninės priežiūros vadovas, inžinierius, praktiškai pradirbęs statybose daugiau kaip 40 metų, suvokiantis visus niuansus, statybininkų mentalitetą ir galimus užslėptus brokuotus darbus, pasitarnaus jums ir padės sutaupyti ne tik daug ramių naktų, bet ir gerą kalną pinigų.

Paskambinkite, mes jums padėsime. 867867075

Back To Top